เรื่อยเปื่อย...

บ่อยครั้ง…คนเราแพ้ชนะกันที่ ใครอดทนกว่าใคร ไม่ใช่ใครเก่งกว่าใคร…

0
134