"Bug" เป็นอะไรที่มากกว่า "แค่แมลง"

"bug" นั้น เป็นศัพท์ของชาวอเมริกัน มีความหมายมากกว่าคำว่าแมลง (insect ตามภาษาอังกฤษ) อย่างที่หลายคนทั่วไปเข้าใจกัน "บัก" ที่ฝรั่งเรียกกันนั้นยังหมายรวมถึงสัตว์ที่มีลำตัวหรือขาเป็นปล้อง ซึ่งอยู่ในไฟลัมอาร์โทโพดา (Phylum Arthropoda) ของอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Metazoa/Animalia) ด้วย

0
254