ratanon.com - twit

relax

การฝืนร่างกายมากไปก็ไม่ดี

การฝืนจิตใจมากไปก็ไม่ดี

ในวันที่ต้องฝืนทำงาน จากการกดดันของตัวเอง ส่งผลให้ร่างกายต้องประท้วงด้วยการปวดหลัง อ่อนแรง

สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าฝืนเท่าไร ไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวนั่นแหละ

#ขนมจะเยียวยาทุกสิ่ง #พักบ้างนะ #แด่วัยทำงาน

0
232