เรื่องของ เรือ เจ็ทสกี

ความชอบส่วนตัวของผมวันนี้จะพูดถึงเรือในฝัน ที่เชื่อว่าหลายคนอยากเป็นเจ้าของ Axopar 28 Cabin หรือตัวแต่ง Brabus Shadow 500 หรือจะขยับไปลำใหญ่ๆอย่าง Axopar 37 XC CROSS CABIN และน้องเล็กเจ็ทสกี EXPLORER PRO 170 ,FishPro Trophy 170

===================

Axopar 28 Cabin

*Starting price: 54600€ = 2,010,197.99 บาท (ราคาตัวเรือไม่รวมเครื่องยนต์)

===================

Brabus Shadow 500

Axopar 28 Cabin แต่งจากโรงงานจะใช้ชื่อ Brabus Shadow 500 (แต่งจากโรงงานพร้อมเครื่องยนต์) สนราคาก็อยู่ที่ £275,000 หรือประมาณ 11 ล้านบาท

===================

2023 Axopar 37 XC CROSS CABIN

Axopar 37 XC CROSS CABIN พี่ใหญ่ 37ฟุต ลำนี้จบครบ สนราคาก็ประมาณ 10ล้าน พร้อมออกทะเลได้เลย

===================

EXPLORER PRO 170

Se-Doo 2023 EXPLORER PRO 170 Starting at $16,799 ประมาณ 630,130 บาท

รายละเอียดจากผู้ผลิต

===================

FishPro Trophy 170

Se-Doo 2023 FishPro Trophy 170 Starting at $19,599 ประมาณ 735,158 บาท

รายละเอียดจากผู้ผลิต

===================

===================

เครื่องยนต์เรือ

เครื่องยนต์ที่แนะนำ


===================

อัตราภาษีนำเข้าเรือ

จัดเข้าพิกัด 89.03 ยกเว้นอากร เสียแค่vat 7%

เรือยอชต์ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา จัดเข้าประเภทพิกัด ที่ 89.03 การนำเข้ามาในราชอาณาจักรจะได้รับการยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 16 มกราคม 2555ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 70) ลงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2547 จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ในอัตราร้อยละ 6.3 และตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ในอัตราร้อยละ 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 7

Saxdor 200 PRO SPORT

-ราคา 1.854 ล้าน มาพร้อมกับออฟชั่นเต็มในเครื่อง 115 ProXs Mercury

- ราคา 2.415 ล้าน มาพร้อมกับออฟชั่นเต็มในเครื่อง 175 DTS+PowerSteering

(โดยราคานี้รวม Trailer + ขนส่ง + ประกันเครื่องยนต์และตัวเรือ + VAT7% แล้ว)

**สามารถจัดไฟแน้นท์ได้โดยดาว์นเริ่มต้นเพียง 30% และผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน **

0
414